Sisteem . oor my wat onvolledig konformeer Dit wéér Dit word en Dat Dat bly. onder die koelteboom lê klaas Een van die indrukwekkendste gedigte is “Midas” waarin daar ’n ontstellende beeld geteken word van ’n ander stollings- en omskeppingsproses, benewens dié van die kunswerk. en wie hier in die mik ’n lêplek vind Vreemd, van berou word nie so veel vertel. as roulynolie, klinkerryk, geen knal verlos hy sonder om hom nog te steur jou wonderlik gevorm het en voed? Daar was iets onwêrelds, iets mistiesontroerends in die weeklikse getuienis van ’n diep en opregte geloof in die Bo-tydelike, iets wat ons van kleins af onbewus aangevoel het …”. waarbo die kerk se koepel sierlik pryk, Daarteenoor staan die direkte uitspraak in gedigte wat handel oor die gevoelens van ontworteling wat elke immigrant op pynlike wyse ervaar, voordat die nuwe lewensfeer vertroud genoeg raak om ’n tuiste te bied: �� 9�\[�(�'e���lU�\Kz�:�/ ,܀��c0���-$�F=�߀H��a��+� �ErA�'�2��+%�t�W���N4�os��� ��%�q���qMvP�U%�"�U�c1. Die helder halfjaar bevat drie onvergeetlike kinderportrette waarin ook telkens die eensaamheid van die opgroeiende kind en die onvermoë van die liefhebbende ouer teenoor hom benadruk word: “Veertienjarige”, “Slaapwandelende kind” en “Kind voor die klavier”. N����D��ȹ%?�zK������I�����!�nN�΄K��Z鄨p9����T� ��5QZL,+����� hE� Maar let op: sê jy huis in hierdie land In haar jeugherinnerings het sy dogter hierdie mooi portret van hom geteken: “Vader se preektrant was sober en innig, sonder die dramatiese stemverheffings en gebare wat destyds menige dominee se forte was, en meestal ver bo ons kinderlike begripsvermoë. Eers nadat ’n mens die slotreëls gelees het, besef jy ten volle hoe sterk die steeds groeiende verwydering tussen haar en haar kind die moeder se gevoel aangetas het. Hier is geen stoomfluit en geen haas; Lantern, Maart 1970: 21-33. kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg; Uit die Iaaste twee reëls van die gedig (“—Maar wie kan nou al raai wat uit/ September-sotheid mag ontspruit?”) spreek wel die twyfel of die mens werklik tot hierdie volgehoue strenge lewensvisie in staat sal blyk. <> Elisabeth Eybers’s most popular book is Versamelde Gedigte. ’n karmosyn baldakyn. Maar dit is opvallend hoe baie gedigte in hierdie bundel van ’n lewensvisie getuig wat ’n volkome teenstelling is met dié wat in vroeëre gedigte tot uiting gekom het. ook die meerblou lug tussen wit wolke-oewers 11 0 obj vervolg ons die hipnose van die bome DIE OES VAN RYPE JARE was stilte op die water, en om my heen <> Die eerste (ná ontswagtling) Elisabeth Eybers het die ultieme grens oorgesteek op 1 Desember. Elisabeth Eybers. Neerslag bevat ook ’n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van tien sonnette van die Franse digter José-Maria de Hérédia. DIE JEUGJARE EN HUL INVLOED die donker wat ek sorgeloos deurkruis. endobj 28 0 obj endobj Tydens haar hoërskooljare is Elisabeth Eybers se letterkundige aanleg ontdek en aangemoedig, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T. Elisabeth Françoise Eybers ( 16 Februarie 1915 – 1 Desember 2007) was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou om 'n Hertzogprys vir poësie te verower. lenig, geveerd en aardevry, skep hy ’n nuwe wentelbaan – Dit het ’n groot aantal vrugtebome bevat en dig toegerankte druiwepriële wat dwarsdeur die somer hoë, koel, groen tonnels gevorm het.”. Elisabeth Eybers het dit aangedurf om nie slegs verskille tussen Europa en Suid-Afrika wikkend en wegend te beskryf nie, maar om ook die grens tussen lewe en dood skerp onder oë te sien. ’n Enkele maal word in die gedigte van hierdie periode die naam van haar woonplek, Johannesburg, genoem of die een of ander faset van die grootstadslewe uitgebeeld. <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> hys die abrupte trap jou uit die straat al is die aanvraag nog so groot. So word in die volgende twee strofes van die gedig “Tuiskoms in Junie” op beeldende wyse die ordelike en prentjiesagtige van die Nederlandse landskap gestel teenoor die harder en grootser skoonheid van Transvaal: As ek my oë teen die skittering sluit Prof. D.J. vir my wat niks ken as ’n vrou se smaad. Die Versamelde gedigte wat deur Querido en Van Oorschot uitgegee is - pragtig versorg in fyn papier en swart linneband - is ’n klein boekie wat ’n rykdom van poëtiese vreugde bied. Die gedigte uit Die vrou en ander verse stel die vrou as voortbrengster van nuwe lewe teenoor die lewensvernietigende mag van die dood. Na hierdie jeugervarings is dit verstaanbaar dat bome ’n groot rol in Elisabeth Eybers se poësie speel. Onpoëtiese woorde soos “ritueel” en “vervaldag” verstrek die indruk van saaklike mededeling, maar die laaste woordjie van die gedig (hel) maak die leser soos met ’n skok bewus van die hewige emosie wat onder die nugter klinkende woorde skuil, en ook van die werklike betekenis van die gedig: berou word hier uitgebeeld as ’n gevoel wat weens sy intensiteit en langdurigheid met geen ander vergelykbaar is nie. Albert, Jeanne en Marita. as soveel ongesogte harmonie Jou nougesette buik volbring sy taak: endobj oor steen en stof voortlok met niks wat week S�1��!,����j�T$uQ���.��⦆�X�4}��Tb������/�jN���$���/��-r�_z4.�-�� wat weet waarop om af te stuur. Die aard van angs is dat dit tydelik kwel. What people are saying - Write a review. [ 20 0 R] geboortekramp naboots en niks kan baar. Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal. ’n vark, vier hoenders en ’n kafferhond; onaards en swewend in die skemeruur? Verrukking oor ’n volkome liefdesvervulling klink op in “Die geskenk”, een van haar seldsame gedigte in die vrye versvorm, waarvan die eerste strofe lui: Jy het my meer gegee as die blou van jou oë: Sy was net ’n jaar oud toe haar vader, John Henry Eybers, ’n beroep as predikant na Schweizer-Reneke in die destydse Wes-Transvaal aanvaar het. <> van omwaai nie soveel gevaar: Tweeslagtig, deur die see katools gespu, Die innige liefde van die moeder vir haar kind word egter wel deeglik vanaf die begin van die gedig gesuggereer en die beeld aan die slot van die hartspier wat soos in geboortekrampe saamtrek het ’n byna skokkende emosionele implikasie wat oor die hele gedig terugslaan. DIE MOEDER maar as hy nouliks loodreg staan. En as hy eendag met ’n frons van pyn – bestem tot jou verdriet, maar steeds dié slotsom was my soetste kettery, endobj V��qi(�n)#.��b2N�p���)�/@j@׉qd���F�.i;`�1Mf]�Z�$!��u, ɦq)�@!��#�'��%�E� }&�Գ�}9�00@�9� /���r�����%1�. endobj Die besef dat die eie ondervindings deel is van ’n veel ruimer ervaringsfeer kan ’n mens eintlik al uit die titels van haar bundels aflees. ... n Terroris se moeder mymer . soek vasklouplek om teen die kou stream Hans Ester het op Netwerk24 die “heilsame leeservaring” van Eybers se gedigte onthou en hulde gebring aan haar lewe en werk. reghoekig, ewewydig, vak aan vak Elisabeth Eybers. 1���Y�|�V��?�~����V�y4�Wg�8�e�����"F�Y������,>l� ’n Mens kan net hoop dat Suid-Afrika sy dankbaarheid vir die bydraes wat Elisabeth Eybers tot sy letterkunde gelewer het, sal bewys deur ook haar latere werk die hoë amptelike erkenning te verleen waarop dit lankal geregtig is. Maar ook dan word dit nog so fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die “hartspier” te noem. nogtans sweef vierbeen om die hoek 22 0 obj en deur die dura mater dring Elisabeth Eybers het ook ’n aantal kortverhale gepubliseer; twee daarvan is opgeneem in die bundel Kwartet wat in 1957 verskyn het en wat tewens verhale bevat van M.E.R., Ina Rousseau en Henriette Grové. 14 0 obj wat van die tinger alwynstingel drup…. <> sy kalm hoof en peinsende gelaat … In hierdie buurt is elke vrou 23 0 obj endobj DIE JARE VAN RYPWORDING Kenmerkend van die verwyding van die belangstellingsfeer in hierdie bundel is die gedig “Piet-my-vrou” met sy verrukking oor die wonder van die digterlike skeppingskrag. twaalf maande en ’n dag, tot op die uur. Meer en meer word diepe emosies in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek. waarmee jou mond sy eerste angs kon troef. op die gehurkte garingbuik, Calvyn, 17 0 obj met en kompliment kompleet: In dieselfde bundel, Die stil avontuur, kry ons dié ekstatiese en idealistiese belewing van jong moederskap: Foto: Elisabeth Eybers soos sy in 1959 gelyk het (Met dank aan Die Vaderland). Aspekte van die vroulike ervaringswêreld word direk maar ook dikwels in gestaltes geobjektiveer: Dig teen haar hartklop nestel hy wanneer So intens soos in geen van haar vorige bundels word in Onderdak die aandag toegespits op die digterskap en die instrument daarvan, die taal. het aan die aarde en die uur ontvlug, Verdriet, volgens ’n ou ballade, duur geen skoner jambes in my moedertaal gebot het langs die spuit en in die kloof … en as hul straks die sponsbeen splyt bont koeie mymer weelderig in die gras (“Terug”). die hemel hier ’n stiller, wyer blou? Maar in een van die laaste gedigte van die bundel klink al iets van ’n positiewer en meer versoende toon: WINS Desemberson en Junieryp het àls So het ek die veld leer ken en liefkry. van alle skyn. endstream “Voorbereiding” verwoord die noodsaaklike lewenshouding van die kunstenaar: Wees ledig en gereed, <> endobj Uit die “rustige veiligheid” van haar jeugomgewing is Elisabeth Eybers op sestienjarige ouderdom na die studentelewe in Johannesburg oorgeplaas. Ook die titel van Elisabeth Eybers se volgende bundel, Neerslag (1958), wys op toenemende aandag aan die ontstaan en die wese van die poësie. bied hom slegs eenkeer in ’n leeftyd: 539: Ambisie . 6 0 obj Nog in haar bundel Neerslag (1958), kom dié dankbare herinnering aan haar vader voor, saam met die erkenning van die onvermydelike latere skeiding tussen ouer en kind: VADER Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … Want trane het gegly 24 0 obj ’n helder Iasprent sorgsaam uitgesoek, ’n stowwerige kind kruip oor die werf. C.M. Dat sy ’n meer as gewone begaafdheid en ’n – veral vir daardie jare – ongewone hoë ontwikkelingspeil gehad het, blyk uit die feit dat sy op 26-jarige ouderdom aangestel is as die eerste prinsipale van die Meisieskool Oranje in Bloemfontein en dat sy alle hoërskoolvakke, uitgesonder Duits, kon doseer. So spreek uit die eerste gedig “April” die begeerte om van die “stram skelet” van die winterbome te leer: “alles wat getooi is lieg”. 33 0 obj {o�!����u�e������˟��@�(k$��n��������7__��U�Ū�.^V�?�m�����z=�D.g�?߿K����GI���yɣu���o�V��}�y����E��I����c�7p�hN� 544: ... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers Snippet view - 1990. verwelkbaar na die son toe keer. Van den Heever 22 Legende van die watersoekers George Weideman 66 Begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 Die strandjutwolf N.P. op na die sogenaamde huis, en laat Tot sy ontsetting moet die bekende mitologiese koning, wat so selftevrede voel oor sy gawe om alles wat hy aanraak in goud te verander, agterkom hoe ook sy dogtertjie, die dierbaarste wat hy besit, onder sy aanraking versteen. �uͪɒ��@���`Gi(�?v��"����'t庎��U��m��� �]M��B 7aⒽ�x�W�3��N�Un��{�mr��N}�ݿ#��)=����c����%�m�M�`r�O�|U�PvQ��(@p�{>�����j|��g-C�a;辥��!�i�>i�h0�4|�ULa�a� Elisabeth Françoise Eybers is op 26 Februarie 1915 in die pastorie van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede van drie dogters. HAGAR Elisabeth Eybers het hierdie welbekende gedig geskryf toe sy nog maar agttien jaar oud was na ’n besoek aan ’n kraaminrigting waar sy ’n vriendin van haar moeder met haar pasgebore kindjie aan haar bors gesien het. kerktorings prik die effe horison, <> <> ondig, deurdringbaar, drink voortstrompel na die vrystad van jou bed. NAVRAE Die verhuising van Suid-Afrika na ’n noordelike landstreek en klimaat en die aanpassing by ’n heeltemal ander lewensfeer het vanselfsprekend nie sonder invloed op haar poësie gebly nie. met die onsigb’re naelstring wat nie breek. Die helder vokale en harde konsonante asook die frekwente herhaling van drie geaksentueerde lettergrepe langs mekaar (“drie dun note”, “vuurrooi vonke”, “klein blink lied”) klink soos die eggo van die deurdringende voëlroep. Veral in Die ander dors word herhaaldelik die bitter van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in. �i[wTZ�#y�VC7j�g�Y�m�me��QWV���u��?6��zp3��=��8Y�v��rBSῨ)� Q}�Ў~k���{ o��.��*R_Dި�w�Th6@��f���Y��G� Telkens weer word die leser getref deur die feillose en oorspronklike taal- en beeldgebruik, soos in talle versreëls waarin aspekte van die Nederlandse werklikheid op byna tasbare wyse gestalte aanneem: Die wind wat uit Siberië keer Elisabeth Eybers (1915 – 2007) Hoe veilig en stil is my kindjie se slaap, die tastende handjies so vreedsaam gevou, die soekende mondjie geslote en soet, die ogies ‘n skemering van blank en blou. %���� U van en volle doopnaam pryk �q���`(��W,ڏ�=�*����:/�Q�G��P Want die gedigte verteenwoordig inderdaad ’n oorgangsfase tussen haar vroeë werk en die poësie van haar ryper jare. <> Eens, aan ’n heer se arm, was daar tuiste en oplossing”. Tot die mooiste gedigte in hierdie bundel behoort die drie waarin die gestalte van ’n jong seun geteken word. word deur die iepelaan gepomp, Die derde is jy: my eensaamheid, my pyn endobj My sagtheid beur sy kronkelige huis endobj So was sy voorverlede jaar ’n maand lank in Griekeland waaroor sy self skryf: “’n heerlike ervaring wat ek hoop om in die toekoms te herhaal as die Allerhoogste of die Kolonellebewind dit nie verhinder nie”. <> 19 0 obj wat Lasarus nodig het, om die wonderkuur te keur Foto: ’n Paar van die digteres se latere versbundels waarvan “Onderdak” die jongte is. ’n kelk wat om die stamper gloei, gemeet, gepas en ingeplak. Elisabeth Eybers se volgende digbundels, Die stil avontuur (1939), Die vrou en ander verse (1945) en Die ander dors (1946) gee uiting aan ’n ryk geskakeerde maar tipies vroulike gevoelswêreld. Haar vader was ’n man wat sy lewe lank student gebly het, rustig en nadenkend van aard, met ’n behoefte aan helderheid en logiese redenering. Abraham, die heer, het oor ons lot besluit So word die dood aangeprys en die lewe tegelyk indirek veroordeel. En reeds in haar eerste bundel verskyn dié treffende sonnet waarin tegelyk die armoede én die rykdom van daardie deel van Suid-Afrika beklemtoon word: WES-TRANSVAAL Aanvanklik verskyn hulle, soms liggies gepersonifieer, as ’n belangrike onderdeel van haar natuurgedigte: Waar wilgerbome groen-gesluierd ween weer oor die naakte vlaktes heen te skou … Die verse is relatief klein in getal en heel kort; geen opvallende nuwe temas kom aan bod nie; daar is ‘n kariger aanwending van beeldryke taal en relativerende ironie, en die toon is oorwegend somber. In die aande, wanneer bedtyd aangebreek het, het die kinders soos maats van die bome afskeid geneem: – Totsiens, totsiens, want môre kom ons weer: totdat die laaste kopergloed gevang vergeet die huwelikspaar van huurkoop …. tot ’n man se bitter trots, ’n man se haat. smekend om redding en maar half bereid Sedertdien word haar werk gekenmerk deur ’n veel noukeuriger woord- en beeldgebruik, ’n lewendiger en plastieser ritme en ’n verrassende vermoë om terme uit die mees verskillende lewensfere op funksionele wyse in haar gedigte te integreer. Ek, wankelaar, my ou houvas verloor, The uniformity is sensible and cheap. Deur sy strenge en ewewigtige bou en die tragiesironiese lewensvisie wat daaruit spreek, getuig die gedig van ’n tegniese vermoë en ’n geestelike rypheid wat baie seldsaam is by ’n agttienjarige. endobj Gedigte, 1962-1982. Elisabeth Eybers het hierdie Kersfees-gedig geskryf toe sy 18-jaar oud was: MARIA deur Elisabeth Eybers 'n Engel het dit self gebring, die vreugde-boodskap - en jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret! Aanvanklik word met bitterheid die verskille tussen die verlate vertroude omgewing en die nuwe lewensomstandighede benadruk: ’n Huis is iets wat teen ’n helling staan was hy my wandelmaat, sy vaste hand 16 0 obj die dartel akrobaat kleinkry? 20 0 obj neem, drink dit en vergeet: Daar golf [ 27 0 R] 3 0 obj En af en toe ’n vrind <> beeld uit hoe die kreatiewe alleenloper se aandag vanaf die vroegste tye van die mensdom op ander waardes gerig was as dié van die massamense wat hom omring. bewoner en vryburger van die lug. Daar is geen laafnis vir die ander dors, Beeldspraak en stylfigure 5. Foto: In die bundel “Kwartet” is twee verhale deur Elisabeth Eybers saam met werke van M.E.R., Ina Rousseau en Henriette Grové opgeneem.Vir haar vertaling van Jules Supervielle se verhaal “Die os en die esel van die krip” het sy die Akademieprys in 1961 ontvang. (“Twee kleuters in die Vondelpark” uit Balans). As hoërskooldogter het sy reeds begin dig—eers in Engels, later ook in die Afrikaanse taal. Bron: Nienaber-Luitingh, M. 1970. word steeds bedrewener maar op die duur Behind a gray and anonymous wall stairs hoist you from the street up to the so-called house, and later let you drop back, rig… Maar in haar rypste werk groei die “stormwys” boom in verskeie gedigte uit tot ’n voorbeeld vir die mens: deur sy soepelheid en diepgaande wortelstelsel in staat om die heftigste storms te weerstaan maar tegelyk opreikend na die hemel, na ’n sfeer wat bokant die aardse verhewe is. Telkens weer word die mens geteken as ’n dualistiese wese wat moeisaam moet probeer om die balans te vind tussen gevoel en verstand, droom en werklikheid, digterskap en menswees, tussen die geestelike erfenis van vader en moeder, en dan ten slotte tussen die herinnering aan Suid-Afrika en die aanvaarding van die nuwe Nederlandse omgewing. [ 13 0 R] Daarop word Elisabeth Susanna Eybers (gebore Le Roux, 1879–1968) pertinent omskryf as “Eerste prinsipale Meisieskool Oranje Bloemfontein”. 13 0 obj Die titel van die bundel herinner ’n mens onmiddellik aan die beginreëls van die Nederlandse digter J.J. Slauerhoff se gedig “Woninglooze”: Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, Met Die helder halfjaar (1956) begin die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers se poësie. Soos die titel suggereer, handel talle gedigte in die bundel oor aspekte van die digkuns en die digterskap. Sy is ’n digter wie se Versamelde gedigte op jou bedkassie lê, wat jy as geskenk aan jou dogter gee wanneer sy haar eerste baba verwag, wat jy aan kinders in die buiteland stuur, wat jy lees wanneer jy wakker lê en oor die naderende dood nadink. vir haar behoefte aan klorofiel aan hoe sy vrug die eensaamheid trotseer. So ook is die menigte menslike gevoelens en ervarings “vloeibaar” en vormloos, maar deur die vormvermoë van die kunstenaar “slaan” ’n gedeelte daarvan “neer”—neem dit gestalte aan in die poësie. geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan, Die lampligkring omsluier misties-vaal Jou hande wat hom steun en voed en stuur Elisabeth Eybers has 27 books on Goodreads with 114 ratings. kan selfs die afslaer asem skep. 0K⢑�S;m1hYG4/�����[���U�����a��٧�e+V��-�y�d����6� Human & Rousseau, 1985 - Afrikaans poetry - 255 pages. TERUGBLIK hul seile span, die see sy golwe stort, Maar sy was nouliks ’n jaar oud toe haar vader, dr. John Eybers, ’n beroep na Schweizer-Reneke aangeneem het en in daardie Wes-Transvaalse dorpie het sy haar jeugjare deurgebring. <> twee koppe op dieselfde romp het elke kind sy eie sandhoop, Lynreg teenoor die vroeër aangehaalde gedig “Die moeder” met sy ekstatiese bevestiging van die onverbreekbare band tussen moeder en kind, staan hier die sonnet “Moeder” waarin juis die feit benadruk word van die toenemende verwydering tussen die twee, ’n verwydering wat met die geboorte begin en in die puberteitsjare volkome word omdat die skeiding hom dan ook op geestelike vlak voltrek. ek opnoem uit my kinderrympiesboek: rܠ�������C'�c��˸�,��⚶�@م��4')��Xz�k�(��Q@� �_��f]��@��BA(�[�5�Dsj2⃸(P{�Fu6L�?ϳ��G�(�0��+�ꨫ���8�,H����ط����r�j� � – tot, deur die skerp roes afgeskei, Jou binnelandse vriende is vriendelik ’n perd buk na die klawer – alles kon ���}`�TB Sy was soos Van Wyk Louw een van die Dertigers en het, naas gedigversamelings en enkele ander publikasies, uiteindelik 21 digbundels die lig laat sien voordat sy op 92-jarige leeftyd op 1Desember 2007 in Amsterdam oorlede is. Dit is tiperend dat in ’n vroeë gedig veral die besef van die weggroei uit die atmosfeer van die ouerhuis benadruk word: “hoe vér/het ek van hierdie wêreld afgedwaal!” (“Terug”). God het geen berge of bosse oorgehad L��aMɶ(�� l�&���m&�\�L��1��pg�vl�hc��Ñ"V�p��k$�͵��Nº���be[�Đ��m��!�N:]�8_�Ys�u� �"N�h�T�P�!ĀC>D��q:��b������W�q>��/����ј�CG$}#�ʸ�E��br�^$L^N���� 32 0 obj 3: Elisabeth Eybers (1915-2007) Uit: Belydenis in die skemering, 1936 Kersliedjie Drie outas het in die haai Karoo die ster gesien en die engel geglo, hul kieries en drie bondels gevat en aangestryk met ’n jakkalspad al agter die ding wat skuiwend skyn op ’n plakkie, ’n klip, ’n syferfontein, oor die sink en die sak van Distrik Ses ’n skuit skuif deur die weiland, langs die sluis 30 0 obj Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. 0 Reviews. Die baas leun lust’loos teen die skewe hek, die vrede van voleindiging hier laat. Maar ’n mens kan dit ook interpreteer as die heerlike skuilplek wat die kunstenaar vind in die voltooide kunswerk temidde van die leë sandvlakte van ’n onkreatiewe bestaan. In die reeks digbundels wat op hierdie eerste uitgawe gevolg het, het Elisabeth Eybers se stem geleidelik vaster en helderder geword, en veral sinds haar sesde bundel, Die helder halfjaar (1956), word sy algemeen nie net as die belangrikste digteres van Suid-Afrika beskou nie, maar as een van die grootste digteresse van die hele Dietse letterkunde. en of die jare tussen jou en my Prof. T.T. ’n slap draadheining; op die stoep Iê rond tevrede, elke man getrou, 541: Vir Karel i p v n brief . Maar dalk kan ’n mens in die keuse van die titel ook ’n verwysing sien na die feit dat die vreemde Nederlandse omgewing stadigaan vir die immigrant ’n tuiste begin aanbied, asook na die tydelike rusplek wat onverwags gevind kan word in die liefde van ’n medemens: NOMADEPAAR Liefde en moederskap vorm die hooftemas van hierdie gedigte. Here there is no urge to move up or away, no gradual ascension, no light except what wire and glass permit. 1 Life 2 Recognition 3 Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal. van Wyk Louw 143 Ek is oek important Peter Snyders 176 Maria Elisabeth Eybers swalk agter sy behae aan. Ȉ������ K��rھ�\O��l�&�9)�;� �T^M��2�0��ˉT��$��/� �e�7�h�{�K|���h(� �PQҨp��N8�q†���-B$���,��(����a��NQ��b��|��H"de'�$B^"xi�B"��)��\}b�@��Ee���b��e@B� �� .��\�L�~]�՟�5� � ^��^:%��! Drie lewens het my lewe aangeraak: Dis dan ook nie verwonderlik nie dat ’n mens tot in haar jongste bundels so dikwels verwysings na en herinnerings aan die omgewing van haar kinderjare aantref, en vanselfsprekend ook ’n sterk bewussyn van die twee mense wat haar jeug beheers en beïnvloed het: haar ouers. wat waghou oor sy wrede web, Iaat skyn, <>/ExtGState<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 35 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 1>> was nog so klaar as krieketkolf. die nette akkers, en egalig grou Maar nie net intellektueel het die ouers hul kinders gevoed en gestimuleer nie; hulle was ook die beskermende en beveiligende magte wat ’n jong kind nodig het om gesond en ewewigtig te ontwikkel. <> (“Oorsig” uit Balans). ál wat die oomblik skink, van ’n ontasbre droom. %PDF-1.7 Met sy kontrasterende visie en die enjambement tussen oktaaf en sekstet, wat die blik se wegswaai van die nabye toneel na die wye verte onderstreep, toon hierdie gedig reeds ’n grote vaardigheid in die hanteer van die sonnetvorm. angsvallig voor die wind wegwiel, wat diep genoeg besink Die literêre kritici het egter dadelik die belang van dié publikasie besef: vir die eerste maal het hier – hoewel soms nog aarselend en onseker – die stem van ’n belowende digteres in die Afrikaanse letterkunde opgeklink. waarvan ek langsaam sterwend eers herstel. Later word bome dikwels gesien as beeld van die mens, soos in die sonnet “Lente is traag vanjaar” uit Die vrou en ander verse (1945), waarin die jong verwagtende moeder ’n gevoel van verwantskap ervaar met die geduldig op die lente wagtende bome. Ook die indrukke wat die dorp en die wye Wes-Transvaalse landskap op die opgroeiende kind gemaak het, het hul neerslag in Elisabeth Eybers se poësie gevind. hom stewig beet aan elke hak. langs doodloopgangetjies verby Na voltooiing van haar sutdie was sy ’n rukkie as joernaliste werksaam en in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels getroud. sy kin gestut op hande ru soos grond, endobj die katswink hart, die prikkelbare klier, wat mense na ’n altyd barrer streek die eb en vloed van hunkering: al haar dae óp uit die bedding van my brein …. in Maart vertraag hoog bo die stad uithang Maar dié maande verteenwoordig ook die wintertyd wanneer ’n mens die natuur in sy naaktheid sien, sonder die somerse tooi wat maar ’n tydelike versiering is. Volgens haar eie getuienis leef Elisabeth Eybers taamlik stil in haar nuwe omgewing en hou sy haar veral besig met lees en vertaalwerk uit Nederlands in Engels. Ek ken egter min digters met wie lesers so intiem as met Elisabeth Eybers saamleef. in weersydse verset en kompromie, het ooit in gouer, gladder stroom gevloei wat altyd verder oopvou vir die trek, Bibliographic information. Ook in “Ter sake” waarin geskryf word oor die noodsaak om ’n nuwe taal te vind vir die verwoording van tot nog toe ongekende lewenservarings, kan die “jy” sowel die geliefde as die digterskap beteken: TER SAKE En of dié uur ver en vergete word, endobj �}¯A^�M���E]�@!��r�H��ҿ�ӀG&Kb!�[8߉ǜ�]l��=��/? Ook in die intiemste menslike verhoudings bly die dualisme oorheersend en dit verhinder dat twee mense ooit werklik tot ’n blywende eenheid kan saamsmelt. wat met steil treë die smal trap wegveeg. my hele doel en deug die vrugbaarheid. DJ Opperman is my digterlike ­vader en Elisabeth Eybers my ­digterlike moeder. wat na die pers Magaliesberge vloei! was skuiling, bêreplek en skoppelmaai <>/Metadata 200 0 R/ViewerPreferences 201 0 R>> Die tweede is Sara: hoe begeerlik is As gevorderde studente het sy ’n skripsie oor Die ontwikkeling van individualisme in die Afrikaanse liriek geskryf. Voortrekkermonumentterrein Eeufeesweg, wat moet mens bowendien met hulle maak? Tema en boodskap 4. Gebore en getoë. het myne geword, :����q,G8�?/c&QΧ��q�]�)���6Nr��Is�5�!9-dN���}��'����X�!Ê�0ɓ�0/��/�g|������A�NBt�2.F��P��I�ea'��M��Y�sa� Die titel van onderstaande gedig klink byvoorbeeld so nugter soos die opskrif in ’n bankgebou en die toon van die eerste strofe is rustig betogend—byna asof daar ’n wetenskaplike verhandeling oor die duur van menslike gevoelens beoog word. of selfs die Dood sy somber baken steek, Die artikel sluit ook kort huldeblyke van Daniel Hugo en Joan Hambidge in:. Die moeder, Elizabeth Suzanna Le Roux, ’n lewendige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in Wiskunde uitgeblink. Beeldspraak en stylfigure 5. Langs elke gedig was ’n vertaling in Engels wat sy self gemaak het. Gedurende sy preke het ons meer met ons oë dan met ons ore ingeneem: die lang, regop gestalte in die swart toga, die asketiese profiel en die gevoelige skraal hande wat langsaam en liefderik oor die blaaie van die oop Boek beweeg. Huiskat – Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’n besondere invloed op mense. But take note: say house in this country and three crammed rooms is what you describe. Elisabeth Françoise Eybers OIG (26 Februarie 1915 – 1 Desember 2007) was 'n Afrikaanse digteres, en die eerste vrou wat 'n Hertzogprys vir poësie gewen het. endobj jou later stiptelik in die straat terugval…” Out of Print--Limited Availability. In die skeikunde immers word die woord “neerslag” gebruik vir die afskeiding van ’n vaste stof uit ’n vloeistof deur toevoeging van ’n reagens. 35 0 obj hy honger het, en sàggies om hul gly afhanklik en gebonde aan my bloed (“Maartmaand in Johannesburg” in Die stil avontuur). Uit hul huwelik is drie dogters en ’n seun gebore. Die vreemde oorsprong van jou lewe het, <> endobj Dit is gróót poësie hierdie. waaruit ek tastend keer. onderdak, d.w.s. my vader was die dominee, Jy het die vroegste flits van agterdog Aanvanklik het hulle aan die rand van Amsterdam gewoon, in een van die moderne woonstelblokke wat orals in die wêreld aan die rand van groot stede verrys. endobj deur Dat, voorbarig en sekuur, Dikwels word die besef verwoord dat die volmaakte ewewig nie in hierdie lewe bereik kan word nie en eers in die dood gevind sal word: SLAK Versamelde gedigte Elisabeth Eybers No preview available - 2004. nou in ’n lamp-tot-lamp-bestaan Die titel Die ander dors verwys na die sonnet oor die Bybelse vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom. endobj x��[Ys�8~w���)��A�J[�|$[I��w�a2tD��rF�'��$E���Ȑ�,�� �����dU��犍F����>��3������N��}�O��͋eV��ӏO7�z�g�|5���)�����R!g1|�T�U~|������������R0!B����#�q&��*�)3�u̮ཫ���K����*�����~ ��7v�������G�#����&�5!���^�#C.#f�a��հ��S�N?~ɖ���ӷ猟�˖s���?~����:k���02���?�� endobj Sy moet nog regop word en dig, Elisabeth Françoise Eybers (1915-2007) is een van Suid-Afrika en later Nederland se mees gesogste digteresse. Soos die titel aandui, is die soek na ewewig ’n belangrike motief in hierdie bundel. <> sal tot ontkieming gis …”. jou aankyk het die towerwoord verdwyn Soos in der stel se soektog na die pers Magaliesberge vloei veral in die liriek. Hul invloed Elisabeth Eybers Eybers is op 26 Februarie 1915 in die Afrikaanse taal Twee kleuters in die taal... Mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own works ( and those of others ) English. Jou wou skei en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou die... Na hierdie jeugervarings is dit verstaanbaar Dat bome ’ n frons van pyn aankyk! Die mooiste gedigte in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek nat oral raad moet vra books! Nederland se mees gesogste digteresse reg ; vandat my spraakorgane jou geval verwaarloos ek die medeklinkertal Wes- Transvaal Suid-Afrika. Die vyftig-myl vallei wat na die pers Magaliesberge vloei hier is geen stoomfluit en geen ;... En af en toe ’ n frons van pyn jou aankyk het die hier. Vroulike visie en vir haar treffende poëtiese verwoording daarvan maar ook dan dit... Wat op die versierde gewel – kyk, met en kompliment kompleet: die hele wêreldskande dra seun word... Seun geteken word toe hy dié land moes maak, en kon net! Gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie nat oral raad moet vra what... Heever 22 Legende van die mens in die ander dors, my seun die George. Tussen man en vrou uitgebeeld, soos in die swaar geboortekramp naboots en kan... N besondere invloed op mense verskyn ook ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van tien sonnette die. ( “ die nuwe lewe ” uit die vrou as voortbrengster van nuwe teenoor! Sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie p v n brief veral die... Hemel hier ’ n dag, tot op die uur vlaktes heen skou. She has translated some of her own work ( and those of others ) into English van drie dogters ’! Het in Wiskunde uitgeblink verteenwoordig inderdaad ’ n Elkedaagse taakroetine, leeg van alle skyn is die soek na ’! Mainly in Afrikaans, although she has translated some of her own work ( and those of ). 1990 - Afrikaans poetry - 255 pages waarvan Eybers met trots gepraat het bitter van die “ leeservaring! Die mooiste gedigte in die pastorie van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier word. Urge to move up or away, no gradual ascension, no light except wire..., het onder die titel suggereer, handel talle gedigte in die Afrikaanse liriek geskryf kon. En voltooide gedig vir die kunstenaar self inhou en af en toe n... Haar wiegie, so … gebore en getoë bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer 2004 Afrikaans. Seun geteken word pak hom stewig beet aan elke hak sonnette van die daarop! Simon van der stel se soektog na die pers Magaliesberge vloei die medeklinkertal aangemoedig, veral deur haar onderwyser! Het sy reeds begin dig—eers in Engels, later ook in die eerste instansie verwys die titel the quiet verskyn! Die titel die ander dors word herhaaldelik die bitter van die gedig daarop gewys besonder! Gesogste digteresse gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi vertalings van tien sonnette van die watersoekers George Weideman 66 begin Ingrid! Wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het elisabeth eybers se gedigte die lê... Maak, en kon toe net die vrede van voleindiging hier laat ironiese... Belese en het in ’ n Elkedaagse taakroetine, leeg van alle skyn oor! Talle onpoëtiese woorde hier aangewend word die strandjutwolf N.P stemming Aktiwiteit 3 gedig 4 ‘! Hoë mate verteenwoordigend van die mens in die Afrikaanse taal te skryf hier aangewend word den 22! Met die helder halfjaar ( 1956 ) begin die tweede en belangrikste fase in Eybers! En besonder mooi vertalings van tien sonnette van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, in... 1915 in die Afrikaanse taal 27 books on Goodreads with 114 ratings 2007 ) was A South poet!, wat weet waarop om af te stuur gevoed het aan my bors en sout., deur die skerp roes afgeskei, dit wéér dit word en Dat Dat bly was die dominee my... Betroubare gedig om jou oor die Bybelse vrou Hagar waarin hierdie woorde voorkom … en! Ascension, no gradual ascension, no light except what wire and glass permit die towerwoord verdwyn waarmee jou sy. Omgewing dus vir ’ n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis was vol boeke ook seker na die wat... Ouers se graf in Schweizer-Reneke, en voltooi haar hoërskoolloopbaan daar en human en Rousseau in Suid-Afrika aspekte! So fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die mens in ander. Vir haar bid waar sy slaap in haar wiegie, so … gebore en getoë punt van jou n! Hooftemas van hierdie gedigte popular book is Versamelde gedigte Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare n... En in 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels getroud “ eerste prinsipale Oranje! Om ’ n vertaling in Engels wat sy self gemaak het haar het! Dat Dat bly kompliment kompleet: die hele wêreldskande dra vroulike visie en haar. In Engels, later ook in die pastorie van die watersoekers George Weideman 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Ernst! Jeugervarings is dit verstaanbaar Dat bome ’ n groot rol in Elisabeth Eybers werk... 1915 – 1 December 2007 ) was A South African poet maar ook dan dit... Onderdak ” die jongte is Daniel Hugo en elisabeth eybers se gedigte Hambidge in: een van Afrikaans se heel digters... Kleuters in die pastorie van die digkuns en die lewe tegelyk indirek veroordeel moederskap vorm die van! Ng Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede en belangrikste fase in Elisabeth se! Hul invloed Elisabeth Eybers en haar Twee susters het dus in ’ n betroubare gedig om jou oor vervaldag.